Mokyklos pedagogų ir padėjėjų sąrašas

2018-2019 m. m.

 

Klasės auklėtojų (vadovų) sąrašas čia >>

 

Nr.  Kabineto Nr. Vardas, pavardė Pareigos, auklėjamoji klasė Mokomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
 
1.  102 Egidijus Žiedas direktorius lietuvių kalba Mokytojas metodininkas (lietuvių k.),

I vadybinė kategorija

2. 122 Violeta Petrošienė dir. pav. ugd. rusų kalba Vyr. mokytoja (rusų k.),

I vadybinė kategorija

3. 304 Inga Rankelienė dir. pav. ugd. dailė Vyr. mokytoja (dailė),

I vadybinė kategorija

4.  103 Virginija Butkuvienė dir. pav. ugd. matematika Vyr. mokytoja (matematika),

II vadybinė kategorija

 
5. 132 Laima Petrošienė 1a  pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
6. 228 Virginija Milaknienė 1b  pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
7. 324 Jolanta Gilvonauskienė 1c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
8. 231 Rima Smirnovienė 2a pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
9. 232 Inga Danieliūtė 2b pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
10. 325 Vaidutė Mažeikienė 2c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
11. 135 Vilma Stonkienė 2d pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
12. 230 Danutė Elena Raudienė 3a pradinių klasių mokytoja Mokytoja ekspertė 
13. 133 Danguolė Poškienė 3b pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
14. 327 Ilona Stonienė 3c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
15. 224 Rima Milkintienė 3d pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
16. 134 Justina Monstavičienė 4a  pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
17. 229 Rasa Jeriomenkienė 4b pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
18. 326 Jūratė Feigytė 4c pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 
19. 225 Diana Simutienė 4d pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 
 
20. 315 Irena Žukauskienė 6a lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
21. 308 Lina Pilkaitienė 7c lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
22. 310 Sigita Sičiūnienė 7b lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
 
23. 328 Alma Jeriomenkienė 10a anglų kalba Vyr. mokytoja
24. 216 Vilma Petkienė   anglų kalba Mokytoja metodininkė
25. 319 Renata Juodeikienė 8b anglų kalba Vyr. mokytoja
26. 318 Vilma Žvinklienė   anglų kalba Mokytoja metodininkė
27. 307 Sonata Mineikienė 7a anglų kalba Mokytoja metodininkė
 
28. 106 Aldona Valskienė Pailgintos dienos grupės (I) auklėtoja    
29.   Laima Sukurienė   vokiečių kalba/

žmogaus sauga

Vyr. mokytoja
 
30. 209 Janina Žemgulienė   rusų kalba Mokytoja metodininkė
 
31. 204 Aušra Naujokienė   matematika Vyr. mokytoja
32. 203 Vida Zinčiukienė   matematika Vyr. mokytoja
 
33. 212 Ilona Tulabienė   fizika Vyr. mokytoja
 
34. 313 Violeta Liuksienė 6b Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
 
35. 314 Vidutė Jaseckienė   chemija Mokytoja metodininkė
 
36. 109 Daiva Kontrimienė   technologijos Vyr. mokytoja
37. 113 Vytautas Brazauskas   technologijos Mokytojas metodininkas
 
38. 105 Sniegena Brazauskienė   biologija Vyr. mokytoja
 
39. 207 Audronė Remeikienė 6c geografija Mokytoja metodininkė
 
40. 306 Gintaras Jankauskas   istorija Vyr. mokytojas
41. 205 Vilma Triuškienė 8a istorija Vyr. mokytoja
 
42. 321 Danga Straukienė  5a dailė Vyr. mokytoja
 
43. 320 Ringaudas Stoškus   muzika Mokytojas metodininkas
44. 136 Rasa Linkienė   muzika Mokytoja metodininkė
 
45. 220 Vaida Zacharevičienė   choreografija Mokytoja metodininkė
 
46. 123 Elena Šimkutė   kūno kultūra Vyr. mokytoja
47. 306 Giedrius Ratkus 5c kūno kultūra Vyr. mokytojas
 
48. 227 Valerijonas Rusys Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams    
 
49. 106 Vyda Urnikienė   Dorinis ugdymas (tikyba) Vyr. mokytoja
50. 107 Ramunė Gudirgienė 9a Dorinis ugdymas (tikyba) Mokytoja 
Pailgintos dienos grupės (II) auklėtoja  
 
51. 117 Ieva Laurinavičienė Specialioji lavinamoji klasė (A)   Vyr. spec. pedagogė (auklėtoja),

logopedė

52. 111-112 Dalia Puškorienė Specialioji lavinamoji klasė (B)   Vyr. logopedė, vyr. spec. pedagogė
 
53. 125 Rima Rumbutienė socialinė pedagogė   Metodininkė 
54. 213

Renata Piaulokienė

socialinė pedagogė    
205 Pailgintos dienos grupės (III) auklėtoja
 
55. 303 Raimunda Urbonavičienė Spec. pedagogė-logopedė   Logopedė metodininkė
 
56. 305 Simona Čeliauskaitė psichologė    
 
57. 204 Vitalija Valaikė 5b,

bibliotekininkė

  vyr. bibliotekininkė
58. 126 Svajūnė Šakienė VSP specialistė    
 
59.   Milda Petrošiūtė mokytojo padėjėja    
60.   Kristina Šunokienė mokytojo padėjėja    
61.   Džiuljeta Daugintienė mokytojo padėjėja    
62.   Ingrida Lingienė mokytojo padėjėja    
63.   Livita Kiesienė mokytojo padėjėja    
64.   Ona Milvydienė mokytojo padėjėja    
65.   Aurelija Gerulienė mokytojo padėjėja    
66.   Rima Lamsodienė mokytojo padėjėja    
67.   Daiva Valskienė mokytojo padėjėja    
68.   Laima Vanagienė mokytojo padėjėja    
69.   Ligita Dargužienė mokytojo padėjėja    
70.   Narutė Kontrimaitė mokytojo padėjėja    
71.   Lina Jurevičienė mokytojo padėjėja    
72.   Danguolė Atienė mokytojo padėjėja    
73.   Kristina Dimšienė mokytojo padėjėja    
74.   Dovilė Lankutienė mokytojo padėjėja    
75.   Iveta Čelkytė mokytojo padėjėja    
 
76.   Silva Talmontienė judesio korekcijos mokytoja    

 

******************************************************************************************************************

Techninis personalas

 

 

Nr.  Vardas, pavardė Pareigos
 
1. Alma Kmitienė Vyr. buhalterė
2. Milda Daukantienė Buhalterė
Valytoja
3. Valerijonas Rusys Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams
Elektrikas
4. Janina Benetienė Raštinės vedėja
5. Vida Gudauskienė Vyr. virėja
6. Birutė Gedmintienė Virėja
7. Irena Kidikienė Virėja
8. Danutė Šateikienė Virėja
9. Alma Dargienė Virėja
10. Irma Benetienė Virėja
11. Zita Zaveckienė Valytoja
12. Silva Krasauskienė Valytoja
13. Lina Šatienė Valytoja
14. Alma Zinkevičienė Valytoja
15. Romualda Srėbalienė Valytoja
16. Angelė Stalmokienė Valytoja
17. Stanislava Valienė Valytoja
18. Aldona Jankienė Valytoja
19. Stasė Mažonienė Valytoja
20. Eva Nevar Valytoja
21. Regina Urnikienė Pagalbinė darbininkė
22. Danutė Šateikienė Pagalbinė darbininkė
23. Laima Kučinskienė Budėtoja
24. Valdas Jaškevičius Budėtojas
25. Petras Gineitis Vairuotojas
26. Arūnas Kmita Vairuotojas
27. Eugenijus Sakalauskas Kompiuterių inžinierius
28. Violeta Liuksienė Kompiuterių inžinierė
29. Vaidantas Butkus Darbininkas
30. Vladas Gudynas Darbininkas
31. Vacys Jocys Kiemsargis

 

 

 

© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 14 d.