Ugdymas karjerai

 

Nuo 2013 metų sausio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Butkuvienė, taip pat iš išorės talkinantys konsultantai. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.

Tikimės mokytojų, mokinių, tėvelių ir kitų bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą. Šiuo metu jau esame surinkę tikslinę mokytojų grupę, turime preliminarius duomenis, kas iš tėvelių norėtų dalyvauti projekte. Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.

 

Tikslinė mokytojų grupė:

Virginija Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė;

Aušra Buivydienė, psichologė;

Rima Rumbutienė, socialinė pedagogė;

Raimunda Urbonavičienė, spec. pedagogė;

Violeta Liuksienė, informacinių technologijų mokytoja;

Vidutė Jaseckienė, chemijos mokytoja;

Vaidutė Mažeikienė, pradinių klasių mokytoja.

 

Straipsniai:

„Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai“.

 

 

Informacija apie baigusių 2012—2013 m. m. 10-ųjų klasių mokinių

tolimesnį pasirinkimą

 

Kaip ir kasmet, atliekame tyrimą, kur toliau tęsia mokslus buvę mūsų dešimtokai. 2012 – 2013 m. m. mokyklą baigė 31 mokinys, toliau tęsia mokslus – 30.

Kretingos technologijų ir verslo paslaugų mokykla — 2;

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla — 12;

Klaipėdos siuvimo ir verslo paslaugų mokykla — 1;

Klaipėdos turizmo mokykla — 2;

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla — 1;

Klaipėdos laivininkų mokykla – 4;

Klaipėdos statybininkų mokykla — 3;

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija – 5;

Dirba — 1;

Toliau tęsia mokslus – 96,8 proc. baigusiųjų.

 

Pažvelkite į Ugdymo Karjerai plakatą.

 

2013 - 2014 m. m. Ugdymo karjerai veiklos planas.

 

2013 m. spalio 4 d. mokykloje vyko „Karjeros diena“, kurioje patirtimi apie savo darbą dalijosi mokinių tėvai. Net dvidešimt 5-10 klasių mokinių tėvų vedė pamokas apie savo profesiją. Plačiau >>

 

Ugdymo karjerai klausimais mokinius ir jų tėvus konsultuoja mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė Virginija Butkuvienė antradieniais ir trečiadieniais nuo 14.00 val. iki 17.00 val. 103 kabinete.

2015 m. kovo 9 d. 8-10 klasių mokiniams buvo suorganizuota pilietiškumo pamoka. Plačiau >>

 

* * *

Sėkmingas profesijos pasirinkimas yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos rūpestis, todėl ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas, padedant mokiniams formuoti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus. Per šiuos mokslo metus mūsų mokiniai turėjo galimybę aplankyti Kretingoje Vakarų spaustuvę, Palangos gintaro amatininkų gildiją, logistikos bendrovę Klaipėdoje „Arijus“, AB Klaipėdos energiją, Lietuvos Respublikos Seimą, Kretingos dvaro saldaininę, Klaipėdos rajono policijos komisariatą, Gargždų darbo biržą, Gargždų Kultūros centrą, UAB „Hidrostatybą“, UAB „Litana ir Ko“, Klaipėdos konditerijos įmonę „Roshen“, DNB banko Gargždų skyrių.

Mokiniui priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas bei stiprinti priimtus karjeros sprendimus.

2015 m. balandžio 10 d. visoje Lietuvoje buvo organizuojama visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite adresu www.mukis.lt .

 

Foto albumas >>

 

 

Pagrindinis puslapis > Veikla
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 03 d.