Socialinis pedagogas (kuruojantis pradines klases) – Renata Piaulokienė

 

Socialinis pedagogas padeda įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, siekia užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

 

• Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais pagalbos mokiniui specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

• Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (teisėtus globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

• Dalyvauja, tarpininkauja sprendžiant konfliktinius, krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

• Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su klasės vadovu, tėvais (teisėtais globėjais, rūpintojais), kitais pagalbos mokiniui specialistais, socialinėmis institucijomis;

• Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;

• Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

 

Socialinė pedagogė

RENATA PIAULOKIENĖ

 

Kontaktai

213 kabinetas,

II aukštas;

 

 

El. paštas  

deirena3@gmail.com  

 

Konsultacijų laikas:

I          8.00—12.00

II         8.00—11.30

III        8.00—11.30

IV        8.00—11.30

V         8.00—11.30

 

Pagrindinis puslapis > Paslaugos
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 03 d.