Liūdnos vaikų akys įpareigoja ieškoti optimalių ir kokybiškų sprendimų, tačiau priemonės, kurios puikiai tinka vienu atveju, kitu gali būti visiškai nenaudingos. Socialinis pedagogas darbe pasikliauja savo nuojauta ir stengiasi nuolat mokytis, tobulina savo darbo metodus. O sunkiausiomis akimirkomis nepamiršta, jog dirba ypač svarbų darbą, kuris gali pakeisti žmonių gyvenimus.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystimosi, tobulėjimo skatinimą.

...............................................................................................................................................

Socialinis pedagogas mokykloje:

 

• saugo ir gina mokinių teises;

• įvertina esamas ir numato galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpinasi jų prevencija;

• vykdo ir kuria mokinių saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas;

• sprendžia mokymosi procese, susijusias su mokinių pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu susijusias, iškylančias problemas;

• rūpinasi visų mokinių, (ypatingas dėmesys skiriamas spec. poreikių, soc. rizikos grupės šeimose gyvenančių bei globojamų mokinių) socializacija, adaptacija mokykloje, užimtumu;

• stiprina prevencinį darbą mokykloje, organizuoja renginius, užsiėmimus, akcijas mokiniams, mokytojams ir tėvams įvairiomis socialinėmis – pedagoginėmis temomis.

 

...............................................................................................................................................

Socialinis pedagogas mokykloje organizuoja:

 

• individualų darbą su mokiniais, tėvais, mokytojais;

• grupinio darbo, komandinės ir auklėjamosios aplinkos veiklą;

• koordinuoja darbą su socialiniais partneriais;

• prevencinę veiklą.

 

 

Socialinė pedagogė

RIMA RUMBUTIENĖ

 

Kontaktai

125 kabinetas;

 

El. paštas

amirarum@gmail.com  

 

 

Konsultacijų laikas:

 

I          8.00—16.45

II         8.00—16.45

III        8.00—16.15

IV        8.00—16.15

V         7.45—16.00

 

Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00

 

 

Pagrindinis puslapis > Paslaugos
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 03 d.