Spalio 4 dieną Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje sklandė džiugesys ir kūrybos mūza. Tą dieną buvo minima Mokytojų diena.

Visus ryte I aukšto fojė muzikiniu pasveikinimu pasitiko muzikos mokytojas Ringaudas Stoškus ir mokiniai. Vėliau buvo organizuotos muzikinės pertraukos, per kurias norintys galėjo pasveikinti mokytojų bendruomenę. Muzikos garsai džiugino, suteikė daug teigiamų emocijų.

Mokinių tėvai stebino savo kūrybiškumu: jie organizavo ugdomąją veiklą, kūrė, demonstravo savo profesinius gebėjimus...

Mokinių prezidentūros narių linksmi sveikinimai, nominacijos mokytojams paskatino ne vieną nusišypsoti.

Mokytoja Rasa Linkienė ir mažieji artistai mokyklos aktų salėje „kepė“ laimės pyragą, kurio po gabalėlį vėliau visi ragavo.

I aukšto fojė mokyklos bendruomenės narius nustebino mokytojų portretų paroda. Tai dailės būrelio, kuriam vadovauja Inga Rankelienė, ugdytinių darbai.

O kur dar šypsenos, gėlės, geri ir nuoširdūs sveikinimai, skanėstai...

AČIŪ VISIEMS, KŪRUSIEMS PUIKIĄ ŠVENTINĘ ATMOSFERĄ „KRANTE“!

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Padėkos raštais apdovanoti mokytojai:

 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Žukauskienė – už rezultatyvų mokinių rengimą šalies ir rajono konkursams, aktyvų darbą su ugdytinių tėvais.

 

Vyresnioji matematikos mokytoja Vida Zinčiukienė – už rezultatyvų mokinių paengimą šalies, regiono, rajono konkursams ir olimpiadoms.

 

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Danguolė Poškienė – už nuoseklų ir rezultatyvų darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, efektyvų vadovavimą ugdymo procesui bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais.

 

Fizikos mokytoja Ilona Tulabienė – už aktyvią projektinę, popamokinę veiklą etnokultūros srityje.

 

Vyresnioji technologijų mokytoja Daiva Kontrimienė – už bendradarbiavimą su kitų dalykų mokytojais, pagalbą specialiųjų-lavinamųjų klasių mokiniams ir mokytojams.

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rima Milkintienė – už skautijos idėjų propagavimą mokykloje, aktyvų darbą su ugdytiniais.

 

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Stonkienė – už kūrybiškai įgyvendinamas socialinio-emocinio ugdymo programas, gerosios patirties sklaidą šalies pedagogams.

 

Vyresnioji istorijos mokytoja Vilma Triuškienė – už iniciatyvas ir aktyvų darbą su ugdytiniais, jų tėvais.

 

Vyresnioji dailės mokytoja Danga Straukienė – už mokyklos erdvių puošybą, kūrybinius sumanymus, iniciatyvas ir nuoširdų darbą su ugdytiniais.

 

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Diana Simutienė – už bendradarbiavimą su miesto ugdymo įstaigų pedagogais, socialiniais partneriais, projektinės veiklos įgyvendinimą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga Rankelienė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Pagrindinis puslapis > Naujienos
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 09 d.