Mokytojų dienos proga mokiniai mokytojams surengė šventinį koncertą ir vaišių stalą. Mokykloje lankėsi rajono vadovai, kurie įteikė mokytojams Padėkos raštus.

Padėkos raštai mokytojams:

Anglų kalbos mokytojai metodininkei Sonatai Mineikienei – už aktyvią metodinę veiklą mokykloje, profesinį tobulėjimą, naujų mokymo(si) strategijų taikymą, efektyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais ir kolegomis.

Rusų kalbos mokytojai metodininkei Janinai Žemgulienei – už aktyvų eTwinning projektų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su kolegomis diegiant inovacijas bei kuriant savitą vertinimo ir įsivertinimo sistemą ugdymo procese.

Pradinių klasių mokytojai metodininkei Jūratei Feigytei – už puikų mokinių parengimą sportinėms varžyboms, respublikinei pradinių klasių mokinių gamtamokslinei praktinei konferencijai, aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Pradinių klasių mokytojai metodininkei Virginijai Milaknienei – už aktyvią metodinę veiklą, puikų mokinių parengimą konkursams, konstruktyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.

Muzikos mokytojai metodininkei Rasai Linkienei – už puikų mokinių parengimą įvairaus lygio konkursams, muzikiniams festivaliams, aktyvią metodinę veiklą institucijoje ir už jos ribų, iniciatyvas, sutelkiančias mokyklos bendruomenę.

Egidijus Žiedas

 

 

1 2 3 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2018 m. gruodžio 18 d.