Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) prisideda prie nacionalinių strateginių švietimo prioritetų įgyvendinimo ir vykdo projektus, finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir LR Vyriausybės lėšomis. Projektus inicijuoja ŠMM. Projektus vykdo ŠAC kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.).

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(-si) aplinką.

Projekto partneriai:

• visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

 

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga Rankelienė

 

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2017 m. spalio 05 d.