Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – palyginti naujas reiškinys Lietuvos švietimo sistemoje, atveriantis dar nepakankamai ištyrinėtas praktinio užsienio kalbų mokymosi galimybes. Šis mokymas Lietuvoje buvo inicijuotas Švietimo ir mokslo ministerijos dar 2002 m. Pedagoginė koncepcija ilgą laiką neturėjo pastovaus pavadinimo ir įvairiose šalyse buvo įvardijama kitaip. Terminas nusistovėjo tik pastaraisiais metais (angliškai tai Content and Language Integrated Learning (CLIL); integruotas kalbos ir dalyko mokymas).

Kaip rodo praktika, kai reikia įvairiose pasaulio šalyse rinktis, kurių mokomųjų dalykų mokyti integruotai su užsienio kalba, pirmenybė teikiama humanitariniams ar kūrybiniams dalykams. Panašu, kad geriausiai sekasi integruoti kalbos ir humanitarinius dalykus. Mokantis šiuo būdu susilieja mokinio, kaip besimokančio kalbos, ir mokinio, besimokančio dalyko, vaidmenys. Šis mokymo būdas gali būti taikomas ne tik mokant vaikus, bet ir suaugusiuosius (mokymosi visą gyvenimą projektuose).

Mes, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė ir pradinių klasių mokytoja Vaidutė Mažeikienė, analizavome CLIL pamokų pavyzdžius, praktines taikymo galimybes ir atlikome įvairias praktines užduotis kartu su kitais įvairių švietimo įstaigų specialistais iš Bulgarijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos (dalyvaudami „Erasmus+“ bendrojo ugdymo KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekto „MOKYKLOS SĖKMĖS FORMULĖ EUROPOJE = ŠVIESTI(S) + TOBULINTI(S) + INTEGRUOTI(S)“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „CLIL – integruotas kalbos ir dalyko mokymas“) Anglijoje. Kursus organizavo Language & Culture Courses in Ireland & England // Erasmus+ Programmes for teachers.

Galime drąsiai teigti, kad integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas skatina kūrybingumą, atveria daugybę galimybių įvairiausiose mokymo, mokymosi situacijose. CLIL mokymas pagyvina visą pedagoginę mokyklos aplinką, skatina įvairovę, prisideda prie mokyklos kaitos procesų.

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė

 

 

Pastaba: Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

1 2 3 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2016 m. spalio 12 d.