Vertinimas mokymuisi ar mokymosi vertinimas?

 

Kuris iš jų ir kodėl yra svarbiau 21-ojo amžiaus mokykloje? Besilankydamos Islandijos Borgarnes miesto vidurinėje mokykloje turėjome progos įsitikinti, kad mokinių žinios ir pasiekimai gali būti vertinami netradiciniu būdu, kai dėmesys kreipiamas į mokymosi procesą, sėkmes ir nesėkmes mokantis, o ne į galutinį žinių patikrinimą – egzaminus, testus ar įskaitas. Viena yra procesą stebėti iš šalies ir visai kas kita – pabūti pačiam šio proceso dalyviu, pajusti tai, ką jaučia taip besimokydamiesi mokiniai. Islandijoje mes turėjome galimybės tai patirti – mokėmės dirbdami grupėse bei porose. Tokia mokymosi forma yra aktyvus bendradarbiavimo metodas, kurio metu patiriama mokymo(si) sėkmė ir jaučiama tarpusavio pagalba bei grupės narių palaikymas siekiant bendro tikslo.

Visa tai mes, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojos metodininkės V. Žvinklienė ir V. Petkienė, pamatėme ir pačios išbandėme kartu su kitais įvairių švietimo įstaigų specialistais iš Italijos, Vokietijos, Bulgarijos ir Belgijos, dalyvaudami „Erasmus+“ bendrojo ugdymo KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekto MOKYKLOS SĖKMĖS FORMULĖ EUROPOJE = ŠVIESTI(S) + TOBULINTI(S) + INTEGRUOTI(S) kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Įvairūs ir kūrybiški vertinimo metodai 21-ame amžiuje“ Borgarnes (Islandijoje). Kursus organizavo ICI (InterCultural Iceland). Pagrindinė kursų lektorė buvo sociologė ir vidurinės mokyklos mokytoja Škotijoje Cherry Hopton ir ICI sociologė Gudrun Petursdottir.

Mums, Gargždų „Kranto” pagrindinės mokyklos mokytojoms, šie mokymai buvo labai svarbūs, nes vienas iš strateginių mūsų mokyklos tikslų ir yra vertinimo ir įsivertinimo instrumentų kūrimas ir tobulinimas. Tikslingai šiuos kursus pasirinko ir kitų juose buvusių šalių mokytojai. Siekdami mokymo(si) džiaugsmo ir bendradarbiaudami 21-ojo amžiaus mokykloje tiek mokytojas, tiek mokinys turėtų ieškoti inovatyvių vertinimo ir įsivertinimo būdų. Kursai vyko š.m. spalio 3 – 10d.

 

Pastaba: Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Anglų kalbos mokytojos metodininkės

V. Petkienė ir V. Žvinklienė

 

 

Pagrindinis puslapis > Naujienos
......................................................................................................................................................................................................
© 2012 Rasa Jeriomenkienė

Informacija atnaujinta 2015 m. lapkričio 08 d.